Trafik sıkışıklığının, delik deşik yolların ve kronik park alanı sıkıntısının giderilmesi şehir yaşantısını daha güzel ve çekici bir hale getirecektir. İnsanları bir noktadan diğerine taşıyan toplu taşıma sistemleri bu ciddi problemlerin giderilmesinde mutlaka göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır.

Bundan yıllar önce nüfusun yoğun olduğu bazı şehirlerde ulaştırmadan sorumlu yetkililer, raylı sistemlerin yeraltına alınarak yüzeydeki trafik yoğunluğunun azaltılmasına karar vermiştir. Bugün bunun çok pahalı bir çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin New York City bugünkü maliyeti mil başına 150 milyon Amerikan Doları olan yaklaşık 650 millik (1046 km'lik) bir metro ağına sahiptir.

Birçok uygulamada metro çözümü artık ekonomik değildir.

Buna bir alternatif olarak metropolit alanlar, modernize edilmiş raylı otobüslerin kullanılması ile motorlu taşıtlar icat edilmeden önceki zamanlara döndürülmüştür. Bu sistemler, kavşaklardaki trafiği tıkadıklarından ve şehir merkezindeki caddelerin değerli şeritlerini işgal ettiklerinden "hafif raylı" ismine tezat oluşturacak şekilde günümüzde 1920’lerden daha kötü şekilde çalışmaktadır.

Monoraylar, liftler vs. gibi belirli bir yükseklikte çalışan diğer klasik çözümlerde yaklaşık 60 fit (18 metre) aralıklarla yerleştirilen çok sayıda beton ya da çelik sütun üzerine yerleştirilmiş eski tip raylar kullanılmaktadır. Bu hantal ve görünüşü çirkin destekler halihazırda sıkışık caddelerin bir şeridini kaplar, mevcut otoyollar üzerine kurulamaz ve pahalıdır. Monorayların mil başına maliyeti tipik olarak 100 milyon Amerikan Dolarıdır.

Modern toplu taşıma sistemi olarak gördüğümüz Aerobus yüzeydeki faaliyetleri kısıtlamaz. Sistem, tüm sıkıntıların üzerinde kavramına tamamen uygundur. Ayrıca bu sistemin çevre dostu, kurulumunun göreceli olarak düşük maliyetli, işletmesinin ekonomik ve verdiği hizmetin eğlenceli olduğuna inanıyoruz.

Aerobus teknolojisi bu kriterleri yerine getirirken, aynı zamanda klasik monoraylara göre üç önemli avantaj sağlamaktadır. Birincisi maliyettir.

Aerobus Maliyet Karşılaştırması
Toplu Taşıma Seçeneği Maliyet / Mil

Metro
Ağır Raylı Sistem
Hafif Raylı Sistem
Monoray
Aerobus

300 milyon $+
150 milyon $+
100-150 milyon$+
75-100 milyon $+
15-30 milyon $

Aerobus sisteminde sadece küçük bir oturma alanına sahip ince çelik ya da beton pilonlar arasında 2.000 fite (600+ metre)‘ye kadar uzanan aralıklar bırakılabilir. Standart monoray destekleri ile karşılaştırıldığında bu pilonların maliyeti daha düşüktür ve aynı hat için daha az sayıda pilon kullanılır. Bu da tek bir istikamette saatte 3.000 ila 20.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip bir güzergahın klasik monoray sistemlerine göre yüzde 60 daha düşük maliyetle inşa edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Uzun ve düz güzergahların kurulması mümkündür, çünkü Aerobus engeller üzerinden geçebilir, yüzde 8’e kadar olan eğimlere sahip olabilir ve saatte 50 milden (80 km) daha yüksek hızlara çıkabilir. Her pilona iki ya da üç dereceye kadar yumuşak dönüşlerin eklenmesi mümkündür. Daha keskin dönüşler ise önce kabloyla taşınan raylardan sabit çelik raylara daha sonra tekrar kabloyla taşınan raylara geçiş yapılarak ilave edilebilir. Sistemin bu kabiliyetleri sayesinde bir noktadan diğerine en kısa ve en verimli yol seçilmiş olur. Ayrıca bu da maliyeti azaltan başka bir faktördür.

İnşaat aşamasında maliyetin daha da düşürülmesi mümkündür. Belirli bir yüksekliğe kurulan tipik raylar çoğu zaman yeraltında bulunan altyapı bileşenlerinin taşınmasını gerektirmektedir. Aerobus kurulumlarında ise böyle maliyetli bir problem mevcut değildir. Aerobus sisteminde ayrıca inşaat aşamasında caddelerin kapatılması minimum seviyededir.

Bütün bunlar Aerobus sisteminin önemli maliyet avantajını belirlemektedir.

Aerobus sisteminin ikinci avantajı da yine pilonlar arasındaki uzun aralıklardan kaynaklanmaktadır.

Aerobus hatları geniş akarsulardan, köprü geçitlerinden, dağ yamaçlarından ve bataklık alanlardan geçirilebilir. Bazı durumlarda Aerobus tek uygulanabilir toplu taşıma çözümünü oluşturmaktadır.

Aerobus sisteminin son avantajı inşaat sırasında yüzey seviyesindeki faaliyetlerin engellenmemesinin ve mevcut yolların kullanılabilmesinin getirdiği düşük maliyetler ile ilgilidir.

Aerobus hatları otoyolların, köprülerin ve ağır tren yolu hatlarının üzerine veya yanına kurulabilir. Pilonların ince olması, mil başına kullanılan pilon sayısının az olması ve pilonların oturma alanlarının küçük olması normal trafik akışında kesintiye neden olmayacak ya da çok düşük seviyede bir kesintiye neden olacaktır.

Tüm bu avantajların yanı sıra estetik görünümünün daha iyi olması, kullanımının eğlenceli olması, hızlı geçişlere olanak sağlaması ve işletme maliyetinin düşük olması Aerobus sistemini hemen hemen tüm koşullar için önemli bir toplu taşıma alternatifi haline getirmektedir.


ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | TARİHÇE | ORTAKLAR | ÖZELLİKLER | AVANTAJLAR | SSS
WEIHAI | ŞANTİYEDEN | GÜVENLİK VE EMNİYET | KURULUMLAR | MÜHENDİSLİK | İLETİŞİM | MULTİMEDYA
©2013 Aerobus International Inc.